Vilkår for brug

DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE GÆLDER FOR DIN BRUG AF DETTE WEBSTED ("Webstedet"). HVIS DU BESØGER WEBSTEDET, ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR FOR BRUG. LÆS DEM OMHYGGELIGT.
 • 1. Omfang; Ændringer. Disse Vilkår for anvendelse udgør hele Aftalen mellem Creative Labs (Irl) Ltd. (Registreret i Irland,Nr: 207960) ("vi", "vores" og "os") og dig, og erstatter alle tidligere aftaler vedrørende det samme produkt. VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL NÅR SOM HELST AT ÆNDRE DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE. VI OPFORDRER DIG TIL AT GENNEMGÅ DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, HVER GANG DU BESØGER WEBSTEDET. HVIS DU BESØGER WEBSTEDET, EFTER DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE ER BLEVET ÆNDRET, ACCEPTERER DU ÆNDRINGERNE.
 • 2. Personlige oplysninger; Beskyttelse af personlige oplysninger. Se vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at få oplysninger om indsamlingen og brugen af personlige oplysninger. Du accepterer, at vi indsamler og anvender oplysninger om besøgende, der beskrives i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger på de vilkår og betingelser, der fremgår af vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • 3. Materialer og restriktioner. Alt materiale på dette websted, herunder men ikke begrænset til billeder, illustrationer, tekst, lyd- og videoklip ("Materiale") er beskyttet af loven om ophavsret og/eller anden lovgivning om intellektuel ejendomsret og ejes eller kontrolleres af os eller tredjemand, som har givet os licens til at bruge deres Materiale. Det er ikke på nogen måde tilladt at kopiere, gengive, genudgive, uploade, offentliggøre, transmittere, distribuere og/eller fremstille derivate produkter af Materialet. Enhver brug af Materialet, er sker som en overtrædelse af ovenstående sætning, er en overtrædelse af vores og tredjemands intellektuelle ejendomsret og er forbudt i henhold til disse Vilkår for anvendelse.
 • 4. Materiale indsendt af brugere. Dette websted giver besøgende mulighed for at offentliggøre deres anmeldelser, bemærkninger, kommentarer og andet indhold. Det er tilladt at offentliggøre sådant indhold under forudsætning af at indholdet ikke er ulovligt, obskønt, truende, krænkende, forstyrrer privatlivets fred, krænker intellektuel ejendomsret eller på anden vis er krænkende mod tredjemand eller anstødeligt og ikke består af eller indeholder softwarevirus, politisk kampagnemateriale, kommercielle invitationer, kædebreve, massepost eller nogen form for "spam." Det er ikke tilladt at anvende falske e-mail-adresser, udgive sig for at være nogen anden person eller enhed, eller på anden måde vildlede med hensyn til oprindelsen af et produkt eller andet indhold. Vi forbeholder os retten til (men er ikke forpligtet til) at fjerne eller redigere sådant indhold, selvom vi ikke regelmæssigt gennemgår offentliggjort indhold. Ved at offentliggøre indhold giver du os og vores associerede selskaber en ikke-eksklusiv, royalty-fri, uophørlig, uigenkaldelig ret, som kan gives i underlicens, til at bruge, gengive, modificere, tilpasse, offentliggøre, oversætte, fremstille derivate produkter af, distribuere og fremvise indholdet over hele verden i ethvert medie. Ligeledes giver du os samt vores associerede selskaber ret til at bruge det navn, som du indsender sammen med ethvert indhold. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden vis har alle rettigheder til indhold, som du offentliggør, og at vores brug af indholdet ikke krænker eller overtræder nogen tredjemands ret. Vi ønsker ikke at modtage fortrolige oplysninger eller oplysninger omfattet af ejendomsret fra dig via dette websted eller på anden måde. Bemærk venligst, at alle oplysninger eller materiale, som du offentliggør via dette websted eller på enhver anden måde ikke vil blive anset som fortroligt. Ved at sende os oplysninger eller materiale giver du os og vores associerede selskaber en ubegrænset, uigenkaldelig licens til at bruge, gengive, modificere, tilpasse, offentliggøre, oversætte, fremstille derivate produkter af, distribuere og fremvise sådanne oplysninger eller materiale.
 • 5. Link til tredjemands websteder. Nogle af linkene på dette websted betyder, at du forlader vores websted. De websteder, linkene henviser til, er uden for vores kontrol. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet af noget websted, der henvises til af et link, noget link, der henvises til et websted, eller ændringer af eller opdateringer til sådanne websteder. Vi formidler kun disse link som en service, og inkluderingen af et link betyder ikke, at vi støtter det pågældende websted.
 • 6. INGEN GARANTI. DIN ADGANG TIL OG BRUG AF DETTE WEBSTED SKER PÅ EGEN RISIKO. WEBSTEDET LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER VI OS ALLE ANDRE ERKLÆRINGER OG GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, ANGÅENDE DETTE WEBSTED, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DETS EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL, DETS KVALITET, DETS SALGBARHED, DETS YDELSE, DETS IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, DETS PRÆCISION, FULDSTÆNDIGHED ELLER ANDRE EGENSKABER ELLER DE RESULTATER, DER OPNÅS SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED. VI GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET IKKE KAN INDEHOLDE VIRUS, FEJL ELLER ANDRE PROGRAMBEGRÆNSNINGER. LIGELEDES GARANTERER VI IKKE ADGANG TIL INTERNETTET ELLER NOGEN ANDEN TJENESTE VIA WEBSTEDET. NOGLE STATER TILLADER IKKE FRAVIGELSE FRA UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. HVIS DETTE ER TILFÆLDET, ER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI BEGRÆNSET TIL DET OMFANG, DER ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV OG MED EN VARIGHED PÅ 6 MÅNEDER FRA DEN DATO, HVOR DER FØRSTE GANG BLEV OPNÅET ADGANG TIL WEBSTEDET.
 • 7. ANSVARSBEGRÆNSNING. VI KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGET KRAV FRA TREDJEMAND ELLER FOR NOGEN FØLGESKADER, DIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE DOKUMENTEREDE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ETHVERT DRIFTSTAB ELLER TAB AF OPSPAREDE MIDLER, UANSET HANDLINGENS FORM OG UANSET OM DER ER TALE OM KONTRAKTSLIGT ELLER CIVILT RETSBRUD (HERUNDER FORSØMMELIGHED), SKÆRPET PRODUKTANSVAR ELLER ANDRE FORHOLD, SELVOM SÅDANNE SKADER VAR FORUDSIGELIGE ELLER DU BLEV GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. DU ACCEPTERER, AT DIT ENESTE RETSMIDDEL MOD OS I FORBINDELSE MED TAB ELLER SKADE, SOM SKYLDES WEBSTEDET, UANSET SØGSMÅLETS FORM, UANSET OM DER ER TALE OM KONTRAKTSLIGT ELLER CIVILT RETSBRUD, HERUNDER FORSØMMELIGHED, SKÆRPET ANSVAR ELLER ANDET ANSVAR, ER BEGRÆNSET TIL EUR 500. NOGLE STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER SÆRLIGT DOKUMENTEREDE SKADER. SOM FØLGE HERAF GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG. HVIS DETTE ER TILFÆLDET, ER ERSTATNINGEN BEGRÆNSET I OMFANG OG BELØB TIL DET MINDSTE TILLADTE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.
 • 8. Skadesløsholdelse. Du accepterer at skadesløsholde og forsvare os og vores licensgivere samt vores og deres associerede selskaber, ledende medarbejdere, direktører, medarbejdere, konsulenter og agenter fra ethvert krav, ansvar, erstatningskrav og omkostninger (herunder udgifter til juridisk bistand) fra tredjemand, der måtte opstå i forbindelse med uautoriseret eller ukorrekt brug af webstedet eller materialet, overtrædelse af disse Vilkår for brug eller krænkelse af nogen persons eller enheds intellektuelle ejendom eller andre rettigheder.
 • 9. Gældende lovgivning; Jurisdiktion; Sagsomkostninger. Disse Vilkår for anvendelse er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Irland. Du accepterer, at ethvert søgsmål eller sagsanlæg i sædvaneret, der anlægges som en følge af eller i forbindelse disse Vilkår for anvendelse, kun kan anlægges ved de lokale retsinstanser i Dublin, Irland, og du accepterer herved, at ethvert sådant søgsmål skal anlægges under den personlige jurisdiktion af sådanne retsinstanser. Hvis vi anlægger søgsmål mod dig, eller du anlægger søgsmål mod os angående genstanden for disse Vilkår for anvendelse, er den vindende part berettiget til, ud over andre retsmidler, der tilkendes, at kræve dækning for rimelige udgifter til advokatbistand og procesførelse. Uanset enhver anden bestemmelse i disse Vilkår for anvendelse forbeholder vi os retten til at søge naturelopfyldelse af enhver betingelse i disse Vilkår samt midlertidigt eller permanent at nedlægge forbud mod overtrædelse af en sådan betingelse eller hjælp til udøvelsen af nogen beføjelse, der fremgår af disse Vilkår for anvendelse, eller nogen kombination heraf i enhver anden retsinstans med jurisdiktion hertil.
 • 10. Vilkårenes uafhængighed; Intet afkald. Hvis en retsinstans med kompetent jurisdiktion statuerer, at en vilkårlig bestemmelse i disse Vilkår for anvendelse eller dennes anvendelse på enhver person, sted eller omstændighed er ugyldig, uden retskraft eller uden retsvirkning, gælder den resterende del af disse Vilkår for anvendelse og sådanne bestemmelser, der anvendes på andre personer, steder og omstændigheder, fortsat fuldt ud. Hverken mangel på eller forsinket udøvelse, håndhævelse eller sagsanlæg mod dig fra vores side i forbindelse med nogen af vores rettigheder eller beføjelser skal fortolkes som et afkald på sådanne beføjelser eller rettigheder. Ingen enkel eller delvis udøvelse af nogen beføjelser eller rettigheder fra vores side forhindrer os i at udøve sådanne beføjelser og rettigheder fremover eller fra at udøve andre beføjelser og rettigheder.
 • 11. Kontaktoplysninger. 
 • Du kan kontakte os på adressen:

  Legal Department
  Creative Labs (Irl) Ltd.
  Ballycoolin Business Park
  Blanchardstown
  Dublin 15. Ireland
  Registreret i Irland (Nr.: 20796)

   
 • 12. Kopi af Vilkår for anvendelse. En kopi af disse Vilkår for anvendelse kan udskrives ved hjælp af udskrivningsfunktionen i din browser.